jueves, 12 de junio de 2008

5.000 visites al Blog. Hem pogut pillar el comptador: cinc-mil felicitats a tots/es


El nostre blog es va inaugurar el 28 de gener, i hui dia 12 de juny de 2008 arriba a les 5000 visites. Donem les gràcies a tots els visitants, especialment als que entren amb freqüència, i els animem a continuar i a que ens envien informació i fotografies per poder seguir millorant esta via de comunicació de tots els runners del nostre Club

Exactament a les 12 hores i 45 minuts ha entrat el/la visitant número 5.000 del nostre blog, tal com queda reflectit a l'imatge del comptador, que hem pogut "pillar" per deixar constància de l'aconteixement. Repetim les gràcies a tots/es els visitants

No hay comentarios:

Publicar un comentario